Bulong

Đai ốc

Thanh ren

Vòng đệm

Cơ khí

thông tin liên hệ
Cao Xuân Hải

0979 016 826 - 0943 016 826

Bulong

Bulong thép
Bulong thép
Bulong thép
Bulong thép
Bulong thép
Bulong thép
Bulong thép
Bulong thép
Bulong thép
Bulong thép

Đai ốc

Đai ốc 6 cạnh
Đai ốc 6 cạnh
Đai ốc 6 cạnh
Đai ốc 6 cạnh
Đai ốc mũ
Đai ốc mũ
Đai ốc 6 cạnh
Đai ốc 6 cạnh
Đai ốc 6 cạnh
Đai ốc 6 cạnh

Thanh ren

Thanh ren 5.6
Thanh ren 5.6
Thanh ren 8.8
Thanh ren 8.8
Thanh ren 8.8
Thanh ren 8.8
Thanh ren 8.8
Thanh ren 8.8
Thanh ren 8.8
Thanh ren 8.8

Vòng đệm

Vòng đệm phẳng
Vòng đệm phẳng
Vòng đệm phẳng
Vòng đệm phẳng
Vòng đệm phẳng
Vòng đệm phẳng
Vòng đệm vênh
Vòng đệm vênh
Vòng đệm vênh
Vòng đệm vênh

Cơ khí

Máy móc
Máy móc
Máy móc
Máy móc
Bản mã - Mặt bích
Bản mã - Mặt bích
Bản mã - Mặt bích
Bản mã - Mặt bích
Máy móc
Máy móc